CNAS实验动物机构认可与AAALAC认证的比较分析
吴孝槐, 肖巧喆, 庞万勇, 白玉, 李垚, 卢选成, 冯涛
A Comparative Analysis of CNAS Laboratory Animal Institutions Accreditation and AAALAC Certification
Xiaohuai WU, Qiaozhe XIAO, Wanyong PANG, Yu BAI, Yao LI, Xuancheng LU, Tao FENG
实验动物与比较医学 . 2022, (3): 237 -243 .  DOI: 10.12300/j.issn.1674-5817.2022.033